2019 Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
„Inny Herling”
Zapraszają:
Józef Opalski
oraz
Andrzej Róg i Michał Chludziński